Địa chỉ công ty

Công ty phần mềm ở tại Quận Thủ Đức

23/11/2017

Danh sách Công ty phần mềm ở tại Quận Thủ Đức

Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (ITP)

Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (ITP)
Địa chỉ : Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Linh Trung, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3724 4404
Website : http://vnu-itp.edu.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (ITP), Công ty phần mềm ở tại Quận Thủ Đức

Bạn cần: File Excel (tên, địa chỉ, điện thoại, website ...) của 1000 doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh giá 400.000đ ==> Xem chi tiết